გალფი

2022 წელს, ბაუმერის გუნდმა სრული საინჟინრო მომსახურება გაუწია გალფს, რაც მოიცავდა გათბობა/გაგრილება/ვენტილაციის სისტემების პროექტირებასა და მონტაჟს. პროექტის ფართობი შეადგენდა  250კვ.მ კვ.მ-ს.

სხვა პროექტები