ოქტომბერი 15, 2023

დიპლომატი

თარიღი: 2022 წელი

დამკვეთი: „ დიპლომატი“

“დიპლომატთან” თანამშრომლობის ფარგლებში, ბაუმერის გუნდმა დააპროექტა და დაამონტაჟა გათბობა/გაგრილების სისტემები.

პროექტის ფართობი: 450 კვ.მ

სხვა პროექტები