თბილისი ჰილსი1

ოქტომბერი 15, 2023

თბილისი ჰილსი

თარიღი: 2022 წელი

დამკვეთი: „თბილისი ჰილსი“

“თბილისი ჰილსი”-ს პროექტის ფარგლებში, ბაუმერის გუნდმა დააპროექტა და დაამონტაჟა გათბობა/გაგრილება/ვენტილაციის და წყალმომარაგების სისტემები.

პროექტის ფართობი: 5000 კვ.მ

სხვა პროექტები