ოუშენ კაპიტალი1

ოქტომბერი 15, 2023

ოუშენ კაპიტალი

თარიღი: 2022 წელი

დამკვეთი: „ოუშენ კაპიტალი“

“ოუშენ კაპიტალთან” თანამშრომლობის ფარგლებში, ბაუმერის გუნდმა დააპროექტა და დაამონტაჟა გათბობა/გაგრილების სისტემები.

პროექტის ფართობი: 4500 კვ.მ

სხვა პროექტები