ოქტომბერი 15, 2023

ლეო დორო

თარიღი: 2022 წელი

დამკვეთი: „ ლეო დორო“

ზუგდიდი მოლთან თანამშრომლობის ფარგლებში, ჩვენმა გუნდმა, კვების ობიექტ “ლეო დოროს“ გაუწია მომსახურება, რაც მოიცავდა გათბობა/გაგრილება/ვენტილაციის სისტემების პროექტირებასა და მონტაჟს.

პროექტის ფართობი: 40 კვ.მ

სხვა პროექტები