ოქტომბერი 15, 2023

სასტუმრო ზემელი

თარიღი:

დამკვეთი: „ სასტუმრო ზემელი“

სასტუმრო ზემელთან თანამშრომლობის ფარგლებში, ჩვენმა გუნდმა დააპროექტა და დაამონტაჟა გათბობა/გაგრილება/ვენტილაციისა და წყალმომარაგების სისტემები.

პროექტის ფართობი: 1000 კვ.მ

სხვა პროექტები