ოქტომბერი 15, 2023

სასტუმრო კინგ თამარი

თარიღი: 2021-2023 წელი

დამკვეთი: სასტუმრო „ქინგ თამარი“

ბაუმერის გუნდმა მომსახურება გაუწია სასტუმრო ქინგ თამარს, რაც მოიცავდა გათბობა/გაგრილება/ვენტილაციის, წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების პროექტირებასა და მონტაჟს.

პროექტის ფართობი: 3000 კვ.მ

სხვა პროექტები