პროექტები

ტვირთის გადაზიდვა: როდესაც საქმე ეხება დიდი და მძიმე ტვირთის გადაზიდვას, ჩვენი სატვირთო გადაზიდვის სერვისები თქვენი საუკეთესო არჩევანია.

მოზაიკა-ტერმინალი

2022 წელს, ბაუმერის გუნდმა მომსახურება გაუწია მოზაიკა ტერმინალს, რაც მოიცავდა ვენტილაციის სისტემების პროექტირებასა და მონტაჟს.

პროექტის ფართობი შეადგენდა 400 კვ.მ-ს.

დეტალურად

სასტუმრო კინგ თამარი

2021-2023 წელს, ბაუმერის გუნდმა მომსახურება გაუწია სასტუმრო კინგ თამარს, რაც მოიცავდა გათბობა/გაგრილება/ვენტილაციის, წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების პროექტირებასა და მონტაჟს. პროექტის ფართობი  3000 კვ.მ-ს შეადგენდა.

დეტალურად

კერძო საცხოვრებელი სახლი??

ბაუმერის გუნდის მიმდინარე პროექტია კერძო საცხოვრებელი სახლი, სადაც ჩვენი მომსახურება მოიცავს გათბობა/გაგრილება სისტემების პროექტირებასა და მონტაჟს.

პროექტის ფართობია 1000 კვ.მ.

დეტალურად

კერძო საცხოვრებელი სახლი?

ბაუმერის გუნდის მიმდინარე პროექტია კერძო საცხოვრებელი სახლი __, სადაც ჩვენი მომსახურება მოიცავს გათბობა/გაგრილება/ვენტილაციის სისტემების პროექტირებასა და მონტაჟს.

პროექტის ფართობია 1000კვ.მ.

დეტალურად

შატო კახეთში

ბაუმერის გუნდის მიმდინარე პროექტია შატო კახეთში, სადაც ჩვენი მომსახურება მოიცავს სრული MEP სისტემების პროექტირებასა და მონტაჟს.

პროექტის ფართობია 7000 კვ.მ.

დეტალურად