ბაუმერ ჯორჯია

შექმენი შენი
სასურველი გარემო

ელექტრონული კომერციის გადაწყვეტილებები: ჩვენ გვესმის ელექტრონული კომერციის ბიზნესის
უნიკალური გამოწვევები. ჩვენი მორგებული გადაზიდვის