ზუგდიდი მოლი1

ოქტომბერი 15, 2023

ზუგდიდი მოლი

თარიღი: 2022 წელი 

დამკვეთი: „ზუგდიდი მოლი“ 

ბაუმერმა “ზუგდიდი მოლთან” თანამშრომლობის ფარგლებში, დააპროექტა და დაამონტაჟა გათბობა/გაგრილება/ვენტილაციის სისტემები. 

პროექტის ფართობი: 12 000 კვ.მ

სხვა პროექტები