კერძო საცხოვრებელი სახლი 1

ოქტომბერი 15, 2023

კერძო საცხოვრებელი სახლი

თარიღი: 2023 წელი

დამკვეთი: კერძო საცხოვრებელი სახლი

ბაუმერის გუნდმა წარმატებით განახორციელა კერძო საცხოვრებელი სახლის პროექტი, რაც მოიცავდა გათბობა/გაგრილება/ვენტილაციის სისტემების პროექტირებასა და მონტაჟს.

პროექტის ფართობი:100კვ.მ

სხვა პროექტები