ოქტომბერი 15, 2023

ლისი პანორამა

თარიღი:

დამკვეთი: „ ლისი პანორამა“

„ლისი პანორამა“-ს პროექტის ფარგლებში, ბაუმერის გუნდმა დააპროექტა და დაამონტაჟა წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემები.

პროექტის ფართობი: 1500 კვ.მ.

სხვა პროექტები