ოქტომბერი 15, 2023

მოზაიკა-ტერმინალი

თარიღი: 2022 წელი

დამკვეთი: „ ტერმინალი“

კომპანია ტერმინალთან თანამშრომლობის ფარგლებში, ჩვენმა გუნდმა მომსახურება გაუწია მოზაიკა-ტერმინალს, რაც მოიცავდა ვენტილაციის სისტემების პროექტირებასა და მონტაჟს.

პროექტის ფართობი: 400 კვ.მ

სხვა პროექტები