ოქტომბერი 15, 2023

პრემიუმ საცხოვრებელი ლისზე

თარიღი: 2022 წელი

დამკვეთი: „პრემიუმ საცხოვრებელი ლისზე“

პროექტ „პრემიუმ საცხოვრებელი ლისზე“ ფარგლებში, ბაუმერის გუნდმა დააპროექტა და დაამონტაჟა წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემები.

პროექტის ფართობი:5000 კვ.მ

სხვა პროექტები