ოქტომბერი 15, 2023

რენო

თარიღი: 2019 წელი 

დამკვეთი: „ რენო“ 

კომპანია რენოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში, ბაუმერის გუნდმა წარმატებით განახორციელა გათბობა/გაგრილების სისტემების პროექტირება და მონტაჟი.

პროექტის ფართობი: 3000 კვ.მ კვ.მ.

სხვა პროექტები