ოქტომბერი 15, 2023

სკარპიერა

თარიღი: 2022 წელი

დამკვეთი: „სკარპიერა“

ზუგდიდი მოლთან თანამშრომლობის ფარგლებში, ჩვენმა გუნდმა, მაღაზია “სკარპიერას“ გაუწია მომსახურება, რაც მოიცავდა გათბობა/გაგრილება/ვენტილაციის სისტემების პროექტირებასა და მონტაჟს.

პროექტის ფართობი: 359 კვ.მ.

სხვა პროექტები