სტამბა

2023 წელს, ბაუმერის გუნდმა მომსახურება გაუწია სტამბას,რაც მოიცავდა გათბობა/გაგრილების სისტემების პროექტირებასა და მონტაჟს.

პროექტის ფართობი შეადგენდა 200კვ.მ-ს.

სხვა პროექტები

სტამბა

2023 წელს, ბაუმერის გუნდმა მომსახურება გაუწია სტამბას,რაც მოიცავდა გათბობა/გაგრილების სისტემების პროექტირებასა და მონტაჟს.

პროექტის ფართობი შეადგენდა 200კვ.მ-ს.

დეტალურად