ოქტომბერი 15, 2023

სტამბა

თარიღი: 2023 წელი

დამკვეთი: „ სტამბა“

ბაუმერის გუნდმა მომსახურება გაუწია “სტამბას”, რაც მოიცავდა გათბობა/გაგრილების სისტემების პროექტირებასა და მონტაჟს.

პროექტის ფართობი: 200კვ.მ.

სხვა პროექტები