რა მომსახურებას გთვაზობთ?

ტვირთის გადაზიდვა: როდესაც საქმე ეხება დიდი და მძიმე ტვირთის გადაზიდვას, ჩვენი სატვირთო გადაზიდვის სერვისები თქვენი საუკეთესო არჩევანია. ჩვენ ვამუშავებთ ლოჯისტიკას, დოკუმენტაციას და განბაჟებას, რაც უზრუნველყოფს მიწოდების გლუვ და უპრობლემოდ.

Heating/Cooling

Heating/Cooling include:

Baumer offers the layout design of heating-cooling systems taking into account your needs, and its installation uses modern technologies and materials produced by international brands.

Heating/Cooling systems include:

 • A VRF system is a central system consisting of one or more outdoor units. It is used in any type of building, in any climate. It’s energy-efficient, high quality and has a central management system.
 • The VRV system, from the world’s leading brand DAIKIN, is a multi-split type air conditioner for commercial buildings that uses Daikin-developed variable cooling flow control to provide the user with individual zone control in each room and floor of the building and has an energy-saving function.
 • Chillers provide high-quality, efficient and energy-saving solutions. It’s possible to select the optimal model for medium and large buildings.
 • The multi-zone system allows individual temperature distribution in each room or space as needed, which significantly increases the quality of comfort and energy efficiency.
 • Fan coil units (FCUs), used in residential, commercial and industrial HVAC systems, are connected to a duct and thermostat to regulate the temperature of one or more spaces and assist the main air handling unit in supplying hot/cold air to each space, cost-effective due to simplicity, easy maintenance and flexibility.

Air cooling systems include both central air conditioners and heat pumps, as well as room air conditioners, refrigerators, mini split air conditioners without external units and others.

Automation and IT services

Automation and IT services include:

Properly installed and modern automation allows you to remotely control any type of building from one device, such as a shopping centre, office, shop, workspace, or factory, as well as automatically manage security detectors, heating-cooling systems or any other equipment that ensures safety, energy efficiency and comfort.

Baumer offers:

 • Automation systems
 • Audio systems
 • Video surveillance
 • Admission Systems
 • Fire alarm
 • Evacuation announcement systems
 • IT Services

Ventilation

Ventilation include:

The ventilation systems designed and installed by the Baumer with modern technologies, produced by international brands, help create a safe, healthy and energy-efficient environment in any type of building by means of airflow control.

 

Ventilation systems include:

 • The recuperator is energy-efficient, works silently, and prevents the emergence of mould, fungi or pollutants. It filters the air at such a level that there is no need for manual ventilation.
 • Air handling units collect outside and room air, remove dust and other polluting particles, regulate temperature, humidity and deliver environmentally friendly, conditioned air to the room through air ducts.
 • Pool ventilation system – essential for chlorine control and healthy air.
 • ROOFTOP ventilation – Provides comfortable air access and optimal HVAC solutions for any type of building, including homes, apartment complexes, large commercial buildings, schools and hospitals.

 

With proper ventilation systems, healthy air will flow into the building, and polluted air will flow out, which has a positive effect on human health, removes moisture, which ensures the minimization of condensation, pollutants and mould, and eliminates odours and other impurities.

Smart Systems

Smart Systems include:

 • A smart heating-cooling system of the building, through which you manage the temperature.
 • Smart security detectors that create a safe environment in the building.
 • Smart cameras, through which you can monitor the internal and external perimeter of the building from anywhere.
 • Smart lighting and socket control.
 • Smart locks that allow you to remotely control door locks and control guest access.

Electricity

Electricity include:

Electrical installation services are performed in full compliance with internationally recognized standards and recommendations.

Services include planning tailored to customer needs, best quality electrical wiring, and full involvement of specialists from design to installation.

Decisions are based on the conclusions of specialists, appropriate calculations and international standards.

Maximum safety is ensured by using modern technologies of lightning conductors, grounding and earthing systems.

 

Water Supply

Water Supply include:

Arrangement of water supply systems for any type of building, such as drinking water supply, fire water supply, and technological water supply.

Taking into account the norms defined by the Georgian legislation and the laboratory test of water quality, a project plan will be drawn up and appropriate, high-quality products will be selected.

Fire Systems

Fire safety systems include:

 • Fire Safety
 • Fire detection
 • Sound evacuation systems
 • Automatic fire extinguishing systems

After the installation of fire systems, you will be able to: centrally manage, effectively monitor, quickly detect the risk of fire, respond and eliminate it in time.

 

Baumer’s team takes into account the type of business activity when arranging a fire extinguishing system, e.g. Water sprinkles or powder blasting can destroy document archives, electrical equipment, servers, and more.